13 ஆக., 2012

கரையான் அரித்தவை - பாகம் 4

எனது கீச்சுகளிலிருந்து ஒரு சிறு தொகுப்பு! நான்காம் பகுதி!

http://twitter.com/karaiyaan/status/234678885877424128

http://twitter.com/karaiyaan/status/234680535635603456

http://twitter.com/karaiyaan/status/233624439445671936

http://twitter.com/karaiyaan/status/233517050105057281

http://twitter.com/karaiyaan/status/233758327346176000

http://twitter.com/karaiyaan/status/233771074481958912

http://twitter.com/karaiyaan/status/233852661655543808

http://twitter.com/karaiyaan/status/233854010422079488

http://twitter.com/karaiyaan/status/235335986148691968

http://twitter.com/karaiyaan/status/235326070264590336

http://twitter.com/karaiyaan/status/235284867309510657

http://twitter.com/karaiyaan/status/235156614758404098

http://twitter.com/ikaraiyaan/status/235360514874675200

http://twitter.com/karaiyaan/status/216904166352752640

http://twitter.com/karaiyaan/status/214963704263999488

மற்ற பாகங்கள் : ஒன்று , இரண்டு , மூன்று

டிவிட்டரில் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்திட கீழுள்ள Tweet பொத்தானை அழுத்துக!


கருத்துகள் இல்லை: