13 ஆக., 2012

கரையான் அரித்தவை - பாகம் 2

எனது கீச்சுகளிலிருந்து சிறு தொகுப்பு! இரண்டாம் பாகம்.

http://twitter.com/karaiyaan/status/232405729422757888

http://twitter.com/karaiyaan/status/231739119439585280

http://twitter.com/karaiyaan/status/231771685936848896

http://twitter.com/karaiyaan/status/232174784732073984

http://twitter.com/karaiyaan/status/232406436691443712

http://twitter.com/karaiyaan/status/232407470344114179

http://twitter.com/karaiyaan/status/232542913144434688

http://twitter.com/karaiyaan/status/232548010230439936

http://twitter.com/karaiyaan/status/232562791926624256

http://twitter.com/karaiyaan/status/232563508171132928

http://twitter.com/karaiyaan/status/232757487357538304

http://twitter.com/karaiyaan/status/233422545821523968

http://twitter.com/karaiyaan/status/235160489099927552

http://twitter.com/karaiyaan/status/233165618625527808

http://twitter.com/karaiyaan/status/233141988281683968

மற்ற பாகங்கள் : ஒன்று , மூன்று , நான்கு

டிவிட்டரில் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்திட கீழுள்ள Tweet பொத்தானை அழுத்துக!


கருத்துகள் இல்லை: