13 ஆக., 2012

கரையான் அரித்தவை - பாகம் 1

நான் எழுதிய கீச்சுகளிலிருந்து ஒரு சிறு தொகுப்பு! முதல் பாகம்

http://twitter.com/karaiyaan/status/235368716806787072

http://twitter.com/karaiyaan/status/231109062752890880

http://twitter.com/karaiyaan/status/231078473316327425

http://twitter.com/karaiyaan/status/231104200338190336

http://twitter.com/karaiyaan/status/231114424944046080

http://twitter.com/karaiyaan/status/231113037715759105

http://twitter.com/karaiyaan/status/231113920612548609

http://twitter.com/karaiyaan/status/231112602305052672

http://twitter.com/karaiyaan/status/231111704577191937

http://twitter.com/karaiyaan/status/231111277613817856

http://twitter.com/karaiyaan/status/231116478286553088

http://twitter.com/karaiyaan/status/231123865051467776

http://twitter.com/karaiyaan/status/231117923329122304

http://twitter.com/karaiyaan/status/231266201597267968

http://twitter.com/karaiyaan/status/231305732581113856

http://twitter.com/karaiyaan/status/231117195793555456

மற்ற  பாகங்கள் : இரண்டு , மூன்று , நான்கு

டிவிட்டரில் பகிர்ந்திட, கீழுள்ள Tweet பொத்தானை அழுத்துக!


கருத்துகள் இல்லை: