24 ஆக., 2012

புத்தகமும் பூரிக்கட்டையும்!

கொஞ்சம் காதல், கொஞ்சம் கடுப்போடு எழுதிய கீச்சுகளில் இருந்து ஒரு சிறிய புத்தகம். என் வருங்கால மனைவிக்கு பரிசளிக்கலாமென காத்திருக்கிறேன். இப்போதைக்கு நண்பர்களின் பார்வைக்கு...

இதை படித்து விட்டு அவருக்கு சிரிப்பும் வரலாம் , சினமும் வரலாம் ;) விளைவுகள் எதுவாயினும் இன்பமே..

புத்தகமும் பூரிக்கட்டையும்! தலைப்பிற்கான காரணம் புத்தகத்தின் உள்ளே ஒரு கீச்சில் ஒளித்து வைத்துள்ளேன் ;)

தரவிறக்க,

Download Here

நன்றி!

நண்பர்களுடன் டிவிட்டரில் பகிர்ந்திட கீழுள்ள Tweet பொத்தானை அழுத்துக!14 ஆக., 2012

காதல் காய்ச்சல்!

காதல் வந்தாலே... இது போல கீச்சுகள் இயல்பு தானே!

http://twitter.com/karaiyaan/status/203559213744664578

http://twitter.com/karaiyaan/status/202266158483779585

http://twitter.com/karaiyaan/status/203549674064445441

http://twitter.com/karaiyaan/status/203552099496239105

http://twitter.com/karaiyaan/status/203567068203855872

http://twitter.com/karaiyaan/status/203548218427052032

http://twitter.com/karaiyaan/status/205364145162436608

http://twitter.com/karaiyaan/status/205267943209172992

http://twitter.com/karaiyaan/status/204497216520454144

http://twitter.com/karaiyaan/status/210427688454852608

http://twitter.com/karaiyaan/status/203568180159971328

http://twitter.com/karaiyaan/status/203801324935057408

http://twitter.com/karaiyaan/status/203563716862685184

இப்படித்தான்  பொண்ணுங்க சும்மா இருக்குற பையன சொறிஞ்சு உட்டுட்டு போயிடுறாங்க.. அந்த பசங்க கூட இருக்குற எல்லாரையும் மொக்க போட்டே கொல்லுராணுங்க.. ;)
13 ஆக., 2012

கரையான் அரித்தவை - பாகம் 2

எனது கீச்சுகளிலிருந்து சிறு தொகுப்பு! இரண்டாம் பாகம்.

http://twitter.com/karaiyaan/status/232405729422757888

http://twitter.com/karaiyaan/status/231739119439585280

http://twitter.com/karaiyaan/status/231771685936848896

http://twitter.com/karaiyaan/status/232174784732073984

http://twitter.com/karaiyaan/status/232406436691443712

http://twitter.com/karaiyaan/status/232407470344114179

http://twitter.com/karaiyaan/status/232542913144434688

http://twitter.com/karaiyaan/status/232548010230439936

http://twitter.com/karaiyaan/status/232562791926624256

http://twitter.com/karaiyaan/status/232563508171132928

http://twitter.com/karaiyaan/status/232757487357538304

http://twitter.com/karaiyaan/status/233422545821523968

http://twitter.com/karaiyaan/status/235160489099927552

http://twitter.com/karaiyaan/status/233165618625527808

http://twitter.com/karaiyaan/status/233141988281683968

மற்ற பாகங்கள் : ஒன்று , மூன்று , நான்கு

டிவிட்டரில் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்திட கீழுள்ள Tweet பொத்தானை அழுத்துக!


கரையான் அரித்தவை - பாகம் 4

எனது கீச்சுகளிலிருந்து ஒரு சிறு தொகுப்பு! நான்காம் பகுதி!

http://twitter.com/karaiyaan/status/234678885877424128

http://twitter.com/karaiyaan/status/234680535635603456

http://twitter.com/karaiyaan/status/233624439445671936

http://twitter.com/karaiyaan/status/233517050105057281

http://twitter.com/karaiyaan/status/233758327346176000

http://twitter.com/karaiyaan/status/233771074481958912

http://twitter.com/karaiyaan/status/233852661655543808

http://twitter.com/karaiyaan/status/233854010422079488

http://twitter.com/karaiyaan/status/235335986148691968

http://twitter.com/karaiyaan/status/235326070264590336

http://twitter.com/karaiyaan/status/235284867309510657

http://twitter.com/karaiyaan/status/235156614758404098

http://twitter.com/ikaraiyaan/status/235360514874675200

http://twitter.com/karaiyaan/status/216904166352752640

http://twitter.com/karaiyaan/status/214963704263999488

மற்ற பாகங்கள் : ஒன்று , இரண்டு , மூன்று

டிவிட்டரில் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்திட கீழுள்ள Tweet பொத்தானை அழுத்துக!


கரையான் அரித்தவை - பாகம் 1

நான் எழுதிய கீச்சுகளிலிருந்து ஒரு சிறு தொகுப்பு! முதல் பாகம்

http://twitter.com/karaiyaan/status/235368716806787072

http://twitter.com/karaiyaan/status/231109062752890880

http://twitter.com/karaiyaan/status/231078473316327425

http://twitter.com/karaiyaan/status/231104200338190336

http://twitter.com/karaiyaan/status/231114424944046080

http://twitter.com/karaiyaan/status/231113037715759105

http://twitter.com/karaiyaan/status/231113920612548609

http://twitter.com/karaiyaan/status/231112602305052672

http://twitter.com/karaiyaan/status/231111704577191937

http://twitter.com/karaiyaan/status/231111277613817856

http://twitter.com/karaiyaan/status/231116478286553088

http://twitter.com/karaiyaan/status/231123865051467776

http://twitter.com/karaiyaan/status/231117923329122304

http://twitter.com/karaiyaan/status/231266201597267968

http://twitter.com/karaiyaan/status/231305732581113856

http://twitter.com/karaiyaan/status/231117195793555456

மற்ற  பாகங்கள் : இரண்டு , மூன்று , நான்கு

டிவிட்டரில் பகிர்ந்திட, கீழுள்ள Tweet பொத்தானை அழுத்துக!